ФИЛ.КГ
Институт философии
при Национальной академии наук
Кыргызской Республики

Slider ImageSlider ImageSlider Image

Калмаматова Замира Абдырахмановна – “Ааламдашуу шарттарында кыргыздардын этномаданиятындагы маргиналдуулук феномени”

Оппоненты: к.ф.н. Искендерова А.К.
КР УИАнын корр.мучосу, д.ф.н, проф. Ы.М.Мукасов
(просмотр).
(просмотр).
Ведущая организация: Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети (просмотр)